Logo 't Snoezelhof

Algemene voorwaarden

Wanneer u interesse heeft om deel te nemen of deelnemer bent van de boerderij, dan is het belangrijk om kennis te nemen met het reglement en u hiermee akkoord te verklaren. Mocht u vragen hebben, kan u ons uiteraard steeds contacteren.

Klachten
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden bij de verantwoordelijke van de zorgboerderij. Uw klacht wordt vanzelfsprekend serieus genomen en wordt zo snel mogelijk behandeld. Perfectie bestaat niet en wij staan steeds open voor een positief gesprek waarbij we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Medicatiebeleid
Wanneer uw kind medicatie dient in te nemen, dienen de organisatoren hiervan op voorhand verwittigd te worden. Wij vragen u ons schriftelijk mee te delen welke medicatie uw kind dient te nemen en wanneer. De kinderen mogen de medicatie niet zelf bewaren en ook niet zelf innemen. Dit zal steeds onder toezicht van de begeleider gebeuren.

Privacy beleid

 • Zorgboerderij ‘t Snoezelhof hecht veel belang aan uw privacy en dat van uw kind en zal de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig behandelen.

 • Zorgboerderij ‘t Snoezelhof spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Zorgboerderij ‘t Snoezelhof kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

 • PR & communicatie : Aangezien wij privacy belangrijk vinden, beperken wij het maken van foto’s tot een minimum. De deelnemers zullen steeds onherkenbaar gemaakt worden vooraleer wij foto’s zullen publiceren. Bij het ondertekenen van dit reglement verklaart u zich hiermee akkoord. Mocht u toch wensen dat uw kind niet wordt gefotografeerd, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan de organisatoren.

Huisregels voor de verantwoordelijke

 • Indien u uw kind inschrijft, impliceert dit dat u zich akkoord verklaart met ons huisreglement.

 • Een inschrijving is pas definitief NA betaling. De betaling dient te gebeuren voor de afgesproken datum (via mail). Gedurende die tijd wordt de plaats voor uw kind voorbehouden. Indien de betaling niet tijdig is gebeurd, komt de plaats terug vrij voor een ander kind.

 • Als de betaling niet in orde is VOOR de activiteit, zal uw kind niet kunnen deelnemen.

 • Een inschrijving kan tot 7 dagen voor de activiteit kosteloos geannuleerd worden. U krijgt dan het volledige bedrag terugbetaald. Bij een annulatie, minder dan 7 dagen voor de activiteit, kan er maximaal de helft terugbetaald worden (afhankelijk van de reden). Bij een annulatie minder dan 24u voor de activiteit, is er geen terugbetaling mogelijk (buiten als er een ziektebriefje kan worden voorgelegd).

 • Een kampdag kan tot 7 dagen voor de activiteit worden geannuleerd (bvb. door te weinig inschrijvingen), het volledige bedrag wordt dan terugbetaald. Als door omstandigheden de activiteit niet kan doorgaan (bvb. door ziekte) wordt het volledige bedrag terugbetaald.

 • Onze activiteiten vinden plaats met een groep van maximaal 6 kinderen zodat we de kwaliteit van onze werking kunnen waarborgen. Indien door omstandigheden, bij uw inschrijving de limiet van 6 kinderen wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor uw inschrijving te annuleren. Dit wordt u uiteraard tijdig telefonisch of via mail gemeld.

 • De zorgboerderij is niet aansprakelijk voor schade of verlies van voorwerpen. Wij raden daarom ten stelligste aan om waardevolle voorwerpen thuis te laten. Indien u uw kind toch waardevolle voorwerpen meegeeft, raden wij u aan om dit te melden bij de begeleiders voor de aanvang van de activiteit. Wij doen dan ons best om deze voorwerpen op een veilige plaats te bewaren.

 • Bij de activiteiten op de zorgboerderij horen geen elektronische apparaten (GSM, tablet, …) thuis. Deze mogen dus NIET gebruikt worden op de zorgboerderij. Indien u verlangt dat uw kind dergelijk toestel meeneemt, vragen wij u dit voor de aanvang van de activiteiten aan de begeleiders te melden. Deze toestellen kunnen dan op eigen risico in de rugzak blijven. Hetzelfde geldt voor eigen speelgoed en/of enig ander voorwerp, tenzij dit voorafgaand met de begeleiders werd besproken.

 • Wij doen er alles aan om de activiteiten in een veilige omgeving te laten plaatsvinden. Het spreekt voor zich dat agressie in woorden en daden niet zijn toegestaan. Indien uw kind materiële schade aanricht, kunnen wij u vragen uw familiale verzekering hiervoor aan te spreken.

 • Ongewenst en/of pestgedrag horen niet thuis op een zorgboerderij. Discriminerende of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd. Indien wij dergelijk gedrag opmerken of hierover geïnformeerd worden, zullen wij als begeleiders dit in eerste instantie steeds bespreken met het kind zelf. Ook u als ouder zal hiervan op de hoogte worden gebracht. We zoeken dan samen naar een oplossing. Indien het gedrag extreem is en wij niet voor een oplossing kunnen zorgen, behouden wij ons het recht voor u te vragen uw kind op te halen (bvb fysieke agressie). Bij terugkerend ongewenst gedrag en/of in extreme gevallen, kunnen wij een kind uitsluiten van toekomstige deelnames.

 • Drugs, alcohol, sigaretten en scherpe voorwerpen zijn ten strengste verboden op de zorgboerderij. Wanneer uw kind in bezit is van deze producten, zal dit in beslag worden genomen en op het einde van de dag aan de ouders teruggegeven. Bij inname/gebruik van deze producten worden de ouders onmiddellijk verwittigd en moet uw kind het domein verlaten.

 • We verwachten dat uw kind zindelijk is. Bij twijfel, vragen we u om de begeleiders hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

 • Tijdens de activiteiten wordt het domein gesloten. Wanneer uw kind het domein toch zou verlaten zonder onze toestemming, wordt dit gezien als een onrustwekkende verdwijning en zullen we de politie inschakelen.

 • Wij kunnen geen opvang voorzien, voor en na de activiteiten. Hierdoor vragen we om maximaal een kwartier voor of na de activiteit toe te komen. Indien dit door omstandigheden niet lukt, gelieve ons tijdig op de hoogte te brengen (sms/bellen). Indien dit niet wordt gerespecteerd kan hier een compensatie voor worden gevraagd.

 • We vragen aan de ouders om het “huisreglement voor de deelnemers”, voor de activiteit plaatsvindt, met uw kind door te nemen.

Huisregels voor de deelnemers

 • We trekken kledij aan die vuil mag worden. Stallen proper maken en hooi geven met een witte broek is nu eenmaal niet aan te raden.

 • Wanneer we binnengaan in de Snoezelruimte doen we onze schoenen uit. Er staat voor iedereen een set pantoffeltjes klaar om het gezellig te maken en proper te houden.

 • We verlaten ’t Snoezelhof niet zonder toestemming van de begeleiders.

 • We zeggen niets gemeen over anderen maar praten met elkaar. Als er iets gebeurt dat we niet fijn vinden, gaan we naar de begeleider om hierover te praten.

 • Een GSM of tablet hoort niet thuis op de zorgboerderij. Breng je deze toch mee, dan blijft deze de hele dag in de rugzak. Deze mag niet gebruikt worden tijdens de activiteiten. Ook je eigen speelgoed blijft thuis. Op de zorgboerderij is meer dan voldoende speelgoed aanwezig.

 • Kinderen maken geen foto’s op de boerderij.

 • Eten doen we samen. Je gaat dus niet zelf iets uit je rugzak halen zonder dit eerst met de begeleider te bespreken.

 • Wanneer je iets niet weet, mag je dit altijd aan de begeleider vragen. Er bestaan geen domme vragen en samen weten we meer.

 • We zijn steeds vriendelijk tegenover de andere kinderen. Elk kind is verschillend en heeft zijn eigen mogelijkheden. Agressie kunnen we niet toelaten. Voel je agressie of ben je boos ? Ga dan naar de begeleider om erover te praten.

 • Wanneer iets vervelends is voorgevallen op de boerderij, wat het ook is, kom meteen naar een begeleider om het te vertellen. Dus niet wachten tot het einde van de middag of de volgende dag!

 • Een grapje is alleen een grapje als beiden erom kunnen lachen.

 • We vernielen niets of stelen niet van de boerderij.